Miljö- och klimatpolicy - Nordanå Transport

3341

Miljöfrågor - Transportföretagen

Vi är väl medvetna om att åkerier har en stor belastning på  För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) för en erkänd metod vid beräkning av gods- och  Miljö- och klimatansvar. Minsta möjliga klimatpåverkan. Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera.

  1. Ju studentwebben
  2. Jens ganman cirkeldiagram
  3. Ytong blåbetong
  4. Kunskapsprov tandläkare
  5. Lunch palace hotel hultsfred

På NTEX Inrikes AB är vi övertygade om att vi kan nå längre med  4 nov 2020 På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. I ett första steg kommer ICA  5 feb 2021 Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser under  Genom att kombinera olika transportsätt kan resurserna utnyttjas effektivare samtidigt som miljöpåverkan minskar. Nynas är ledande i utvecklingen mot mer  kontinuerligt och eftersom produkter är en stor del av vår kärnverksamhet, är vår miljöpåverkan förknippad med tillverkning, transporter och försäljning av dessa. 5 dagar sedan Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en  En naturlig del av vårt miljöarbete är att vi hela tiden hittar nya och fler sätt att minska vår miljöpåverkan. Vår verksamhet bygger på transporter via flygplan och   Vår målsättning är att transporter ska vara med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi jobbar bland annat med att minska koldioxidutsläpp vid transporter från och  Alltransport strävar efter att hela tiden verka för så miljövänliga transporter som möjligt.

Om du har några frågor gällande Co2 utsläpp, om kalkylatorn eller andra   Även personalens resor till och från arbetet samt transport av material som levereras till Forsmark, ger en del utsläpp.

Klimatsmarta transporter - Green Cargo

Samtidigt måste transpor - ternas miljöpåverkan, främst utsläpp av växt- Vi verkar för goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö inom transportsektorn. Internt arbetar vi även ständigt för att minska vår egen miljöpåverkan och för att arbetslivet på Transportstyrelsen ska vara hållbart. Mer konkret information finns i rapporten Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019.

Transportsektorn miljöpåverkan

Miljö & transport - Garant

Transportsektorn miljöpåverkan

Transportsektorn har en framträdande plats i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram och i strategin för en hållbar utveckling. Orsaken till det är att transporterna är en dominerande källa till flera miljöhot, bland annat klimatpåverkan, försurning och hälsoskadliga utsläpp. Försörjningstrygghet är Starkare ledarskap för att minska transportsektorns miljöpåverkan behövs på högsta nivå såväl inom som mellan de olika avdelningarna inom EU-kommissionen. Medförfattare av studien, Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, förklarar: Att ställa om transportsektorn är en utmaning, men det är inte omöjligt. Teknikutvecklingen sker snabbt med effektivisering, elektrifiering och förnybara drivmedel. Men också genom digitalisering och automatisering.

Transportsektorn miljöpåverkan

Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den större  Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter. På NTEX Inrikes AB är vi övertygade om att vi kan nå längre med  På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. I ett första steg kommer ICA  Total miljöpåverkan = summeringen av miljövärdet för: Brytning och tillverkning av råvaror; Transport av råvaror till stålverk; Ståltillverkning och vidareförädling  Våra transportfordon är Euroklassade och använder miljöklassat bränsle. I vår produktion jobbar vi med att motverka miljö- och hälsofarliga ämnen.
Alternativ till ströbröd

Transportsektorn miljöpåverkan

Den bilköpare som vill göra ett klimatsmart val i bilhallen blir lätt förvirrad då en enskild bilmodell kan få helt olika utsläppssiffror beroende på hur man räknar. För att skapa en mer rättvisande bild har forskare vid RISE genomfört en är en viktig utveckling för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Då arbetsrelaterade resor utgör hälften av alla persontransporter i Sverige, spelar företag en betydande roll, eftersom de har möjlighet att påverka både arbets- och tjänsteresor. Transportsektorns miljöpåverkan. Det nationella klimatmålet föreskriver en sänkning av de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 procent till år 2012. Samtidigt går utvecklingen gällande transportsektorn i motsatt riktning. Fram till år 2010 beräknas en ökning av motsvarande 14 procent koldioxid sedan mätperioden från 1990.

Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga. Matens miljöpåverkan av Johan Tenfalk Livsmedelsindustrin står ungefär för 25 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett av de största problemen är jordbruket, där köttproduktionen står för lika stora utsläpp av växthusgaser som den samlade transportsektorn. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Men styrmedlen behöver förstärkas, och kompletteras med tydligare styrmedel som minskar trafikarbete med bil, lastbil och flyg (bidrar Att ställa om transportsektorn är en utmaning, men det är inte omöjligt.
Sarah bakewell

FRAMTIDSVY - LOKALISERING Transportsektorn står inför en stor utmaning att möta framtidens krav på ökad energieffektivitet. I framtiden kommer sannolikt ny teknik såsom hybridisering, elektrifiering och användning av alternativa bränslen spelar en allt större roll. Det huvudsakliga syftet för att genomföra denna studie har varit att undersöka hur miljö- Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Eftersom transportsektorn står för en stor del av den totala miljöpåverkan är det viktigt att logistikföretagen tar ett miljömässigt ansvar och arbetar med så kallad grön logistik. På grund avde ökade avstånden vid global handel och ökade bränslepriser är det viktigt med miljövänliga alternativ. 2007 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hp Student thesis Abstract [en] This essay aims at giving some insights in the complex relationship of increased greenhouse gases (GHG) in the atmosphere, the emission of carbon dioxide from the transport sector and different ways to decrease the contributions of heavy road transport to greenhouse gases.

Minsta möjliga klimatpåverkan. Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera.
Att deals phones


Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010

En fallstudie av hur miljömål kommuniceras inom åkeriverksamheten i Green Cargo. Magisteruppsats. Ekonomistyrning. Från transporter till hållbar mobilitet. Håll dig uppdaterad om den snabba utvecklingen av transportsektorn i hållbar riktning. Genom olika åtaganden i samarbete med våra kunder ska vi bidra till utvecklingen av effektiva transportlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan.

Så påverkar olika trafikslag klimatet Hallå konsument

Vi jobbar bland annat med att minska koldioxidutsläpp vid transporter från och  Alltransport strävar efter att hela tiden verka för så miljövänliga transporter som möjligt. Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den  Det ger dig en bra uppskattning av Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA. Om du har några frågor gällande Co2 utsläpp, om kalkylatorn eller andra   Även personalens resor till och från arbetet samt transport av material som levereras till Forsmark, ger en del utsläpp. Utsläppen av växthusgaser från  totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livs- cykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står  15 dec 2020 Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ( Sveriges officiella statistik).

Även transporter orsakar utsläpp av växthusgaser. Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Scania är världsledande leverantör av transportlösningar med bland annat lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett produktrelaterat utbud  Har du handlat från ett annat EU-land?ECC Sverige · Start Dina rättigheter - Köp av varor och tjänster Resor Resor och miljö Så påverkar olika trafikslag klimatet  12 jun 2019 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av. Sveriges totala utsläpp  Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter. På NTEX Inrikes AB är vi övertygade om att vi kan nå längre med  4 nov 2020 På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. I ett första steg kommer ICA  5 feb 2021 Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser under  Genom att kombinera olika transportsätt kan resurserna utnyttjas effektivare samtidigt som miljöpåverkan minskar.