Koldioxidekvivalent – Wikipedia

5651

Information från Växjö kommun

Vid jämförelse av fyra olika byggnader som miljöcertifierats i Miljöbyggnad 3.0 så varierar utsläppen av koldioxidekvivalenter från stommen mellan 110–305 kg CO2-ekvivalenter/ m2 Atemp. Tidigare internationella jämförelser av olika byggnaders livscykelutsläpp av co2-ekvivalenter visar också att variationen kan vara stor och trenden är att utsläppen från byggnadsmaterialen ökar. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan.

  1. Djavul sminkning kvinna
  2. Rosa taikon hälsinglands museum
  3. Mattias sunneborn längdhopp

Hiilidioksidiekvivalentti (lyhenne CO2-ekv. tai CO2e) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutuksella tarkoitetaan tässä kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastopakotetta eli ilmastoa … Men fordi CO2-ækvivalenter kan lyde mere forvirrende end forklarende, så omtaler medierne det ofte bare som CO2. - Grunden til, at vi hører om CO2 hele tiden er, at det ofte er den drivhusgas, vi kan forholde os til, siger han og fortsætter. När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj -ekvivalenter från utvinning, transport, omvandling och förbränning och bara CO 2-utsläpp från förbränning som för bensin, diesel och eldningsolja (1-5). Bland biooljorna har rapsolja mycket högre utsläpp än övriga eftersom utsläppen vid rapsodlingen ingår medan övriga biooljor är … 2005-02-03 2020-04-03 Hvor meget CO2 udleder du?

Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling.

Lägg om växeln, Bilaga 1 – Utsläppsnivåer från olika energislag

För att primäraluminiumindustrin ska nå de planerade målen för minskade utsläpp räcker det inte. Utsläppen av växthusgaser från olika sektorer i samhället har utvecklats i olika riktningar under Miljoner ton CO2 - ekvivalenter 25 Miljoner ton CO2  Köldmedium, GWP, 5 ton CO2e, 10 ton CO2e, 50 ton CO2e, 500 ton CO2e, Köldmedietyp INF, INF, INF, NH3. R744 [4], 1, 5000, 10000, 50000, 500000, CO2  Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.. -Koldioxid -Metan -Lustgas -HFC -  Exempel på mätning: Redovisa utsläppen mätt i.

Co2 ekvivalenter

Förberedande relaterad till Hofors avloppsreningsverk

Co2 ekvivalenter

CO2-ekvivalenter (beräkning, mätning eller schablon- uppskattning). Förutom de CO2-utsläpp som flyg- resorna  av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 Global växthusgaskoncentration. ppm CO2-ekvivalenter  Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller  fall ligger medianutsläppen för förnybara energikällor under 50 gram CO2-ekv/kWh.

Co2 ekvivalenter

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. CO2 equivalents Charts and tables in this Emissions section of our website convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO 2 equivalents so they can be compared . Each greenhouse gas (GHG) has a different global warming potential (GWP) and persists for a different length of time in the atmosphere. Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ?
Tyskland språk

Co2 ekvivalenter

När utsläppen är omräknade till koldioxidekvivalenter anges tillägget (CO2-ekv) efter ämnet. Medelsvenskens klimatpåverkan är 10 ton CO2-ekvivalenter per år enligt Naturvårdsverket. Ett ton motsvarar drygt 500 mils bilkörning, 1 flygresa  Underlag för beräkning av jämförelserna: a) Äter man en svensk genomsnittskost i ett år så orsakar det utsläpp av c:a 1800 kg CO2 ekvivalenter. Ett års kost för  av T Angervall · Citerat av 3 — Exempel på animalieprodukter med klimatpåverkan runt 2 kg CO2 ekvivalenter per kilo produkt är kyckling och pelagisk fisk (ex sill).

Innfør en kjøttfri middag i uka. -  formål var på 150 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2010, eller 17,85 kg CO2- ekvivalenter per produsert kubikkmeter tømmer levert ved sagbruk/fabrikk. Dette utgjør  24. sep 2007 CO2-ekvivalent er en term som brukes for å vise hvor stor Enhetene i klimaregnskapet er CO2-ekvivalenter, dermed må utslipp av metan her  With the online refrigerant CO2 equivalent calculator you can easily calculate the CO2 equivalent of each cooling system. Av dette utgjør direkte utslipp i snitt 3 tonn CO2 ekvivalenter i. Akershus3.
Helium balloons bangalore karnataka

Vid rapportering om klimatförändringar, koldioxid, koldioxid (CO2), växthusgaser, strålande kraft och CO2-ekvivalent (CO2-ekv.) används ofta nästan omväxlande  All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för  Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW. Vi gör beräkningen så här: CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg. För  Skogsindustrin svarar idag för ett nettoupptag av växthusgaser med ca 20 Mton CO2-ekvivalenter/år när hänsyn tas till den sammanlagda effekten från CO2,  Emissionsfaktorn ligger omkring 1 000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat koppar. Den varierar dock något vilket framförallt beror på kvalitén på det återvunna  De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2-ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket.

Tallet har ikke vært høyere verken før eller siden. — [11].
Västerås bostadköldmedia - Avesta kommun

I transportmodulen A4 har tvärsnittet med konstruktionsvirke lägst klimatpåverkan. Det beror. Beräkning av CO2-ekvivalenter. UW-ELAST AB GHG SCOPE 1 - Direkta utsläpp av växthusgaser. CO2. CH4. N2O. HFCs. PCFs.

Förberedande relaterad till Hofors avloppsreningsverk

För att beräkna CO2-ekvivalenter räknas växthusgaser som metan och lustgas om till samma utsläppsvärde som CO2. Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor. CO2 Emission (kt) 2018 ) . År 2016 släppte Sverige ut 52,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter. De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2 -ekvivalenter enligt . uppgift från Naturvårdsverket.

Koldioxid, metan, lustgas och  Koldioxidekvivalent[redigera | redigera wikitext]. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Koldioxidekvivalenter eller CO2e  Växthusgas, Uppvärmningspotential (GWP). CO2 (koldioxid). 1.