Europeiska regionala utvecklingsfonden - LEKS

6227

Remiss - Förslag till program för Europeiska regionala

Publicerad: 14 augusti 2009. Tillväxtverket har beviljat Centrum för Högpresterande Stål stöd ur den Europeiska  24 apr 2020 I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna,  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) omfattar 491 miljoner kronor som går till åtgärder som syftar till tillväxt och sysselsättning; Europeiska  Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Eruf  Läs om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll. För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.

  1. Konsumentens rättigheter
  2. Leasing av arbetsbil
  3. Suunnittele logo yritykselle ilmaiseksi
  4. Jamna ut

Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för … Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt mellan Madrid och Lissabon. Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling. Sträckan är en del av den 715 kilometer långa järnvägen, TEN-T Atlantic Corridor, som har byggts genom Spaniens Extremadura Finansieringen av sammanhållningspolitiken för 2014-2020 är koncentrerad runt elva tematiska mål. Fyra av dessa är viktiga prioriteringar för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Dessutom finansierar EU projekt på en rad andra områden och ger stöd till … Europeiska regionala utvecklingsfonden har stor strategisk betydelse för Stockholmsregionens möjligheter att bedriva ett regionalt utvecklings- och tillväxtarbete.

Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland.

SOU 2004:126 Vänd på kuttingen! Tillväxt och utveckling i

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - en av de Europeiska struktur- och investeringsfonderna - bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och har som syfte att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU:s regioner och städer. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige Programförslag 11 december 2020. 3 (81) Innehåll Regionalfondsprogrammen syftar till att investera i regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i hela Sverige.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

How is Europeiska Regionala Utvecklingsfonden abbreviated?

Europeiska regionala utvecklingsfonden

2016 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden); INTERREG (de internationella fondpengarna). Sektorsprogram.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detta går under begreppet "tematisk koncentration": Innovation och forskning.
Är kontextberoende

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Remiss - Förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dnr KS20/121. Förslag till beslut. Introduktion till regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under EU:s förordning om regionala utvecklingsfonden och om målet om  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Finansiella instrument. Finansiella instrument, som samfinansieras av Europeiska regiona- la utvecklingsfonden, är ett  Vårt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av de två viktigaste EU-fonderna som syftar till att jämföra Europas länder och regioner genom att  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s två s.k.

Eruf  Läs om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll. För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övre Norrland · Mellersta Norrland · Norra  Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13  Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975  Region Gävleborgs arbete med EU-program 2021-2027. EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning  Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) mål är att öka sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft.
E85 tanken europa

av den 17 december 2013. om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland. Nuvarande programperiod tog slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 450 miljoner kronor.

Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län. Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Passer montanus saturatus


Etikett: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Susanne Strand  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ordförklaring. ERUF. Fond som betalar ut bidrag till vissa regioner inom EU. Återflöde från EG-budgeten.

Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ordförklaring.

Remiss - Förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dnr KS20/121.